ارزیابی روند تکمیل پرونده شخصیتی مددجویان در ندامتگاه قزلحصار

به گزارش روابط عمومی ندامتگاه قزلحصار با حضور معاون سلامت و نمایندگان اداره کل زندانهای استان تهران روند پرونده شخصیتی مددجویان مورد ارزیابی قرار گرفت.
علی اشرف رشیدی معاون سلامت ، اصلاح و تربیت اداره کل زندانهای استان تهران در جمع نمایندگان واحدهای مجری پرونده شخصیتی مددجویان قزلحصارگفت: با استفاده از داشته موجود باید بیشترین بازدهی را برای اصلاح و سلامت مددجویان داشته باشیم.
رشیدی در بازدید از اماکن فرهنگی ، ورزشی و فنی حرفه ای به مقوله اشتغال تأکید کرد و افزود: اداره فرهنگی با ترویج و اشاعه ورزش ، اشتغال و ارتقاء تحصیلات ، در کنار بهداشت و درمان و مددکاری ، رسالت خطیر در اصلاح و تربیت مددجویان دارد.
معاون سلامت اداره کل زندانهای استان تهران در ارزیابی زندانهای استان در تکمیل پرونده شخصیت مددجویان گفت: واحدهای فرهنگی ، حرفه آموزی ، روانشناسی ، مددکاری و بهداشت ندامتگاه قزلحصار در مقوله تکمیل پرونده شخصیت ، به نسبت آمار موجود ، اقدامات مناسبی داشته است اما تلاش تمام ظرفیت برای تکمیل این امر لازم و ضروری است.
گفتنی است معاون سلامت و کارشناسان فرهنگی ، اشتغال ، بهداشت و درمان و مرکز مراقبت اداره کل زندانهای استان تهران از بخش های آموزش و پرورش ، کتابخانه ، باشگاه ورزشی و زمین چمن ندامتگاه قزلحصار بازدید نمودند.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*