اعطای مرخصی به ۲۴۰ مددجوی مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ در ایام محرم

به گزارش روابط عمومی مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ سرپرست مجتمع از اعطای ۲۴۰ فقره مرخصی به مددجویان در ایام محرم خبر داد
ولیپور با اعلام این خبر گفت: به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و به منظور بهره مندی مددجویان از عزاداری دهه اول محرم و بر اساس بخش نامه صادره جهت اعطای مرخصی،۲۴۰ نفر از مددجویان به مرخصی اعزام شدند.
شایان ذکر است مرخصی های مناسبتی در ایام ملی و مذهبی مختلف به مددجویان اعطاء می شود