اولین نشست شورای فرهنگی و تربیتی اردوگاه فشافویه تشکیل شد

اولین نشست شورای فرهنگی و تربیتی اردوگاه در راستای سیاستهای کلی سازمانی و به منظور امکان تبادل نظر و انتقال تجارب مفید و بهره گیری از تفکر جمعی برگزار شد.

این نشست که با حضور مدیراردوگاه و سایر اعضاء شورای فرهنگی تشکیل گردید پس از بحث و ارائه راهکاردر زمینه های مختلف فرهنگی ، آموزشی و تربیت بدنی در خصوص بهبود وضعیت کمی و کیفی فعالیت ها در قالب مصوبات تصمیماتی اتخاذ گردید.

اسکندری عنوان داشت : برنامه های ابلاغی متناسب با بافت فیزیکی ، اجتماعی اردوگاه بومی سازی و تشکیل جلسات اتاق فکر تصمیم و با اهتمام بیشتر اجرا شود.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*