بازدید بازپرس شعبه اول و دادیار شعبه ۶ دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان پردیس از ندامتگاه دماوند

به گزارش روابط عمومی ندامتگاه دماوند،اصغرپور بازپرس و سعیدی دادیار داسرای عمومی وانقلاب شهرستان پردیس در اجرای برنامه بازدید قضات و رسیدگی به مشکلات زندانیان ازندامتگاه دماوند بازدید نمودند
در این بازدید قضات به همراه جمالیان رییس ندامتگاه دماوند با دیدار چهره به چهره بامددجویان در اندرزگاه مرکزی ندامتگاه و بررسی مشکلات قضایی آنان دستورات مقتضی را در راستای رفع مشکل و حصوص نتیجه صادر نمودند.
درپایان با مثبت و مطلوب ارزیابی نمودن اوضاع کلی ندامتگاه از زحمات مدیریت و کارکنان تقدیر نمودند.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*