بازدید میدانی پرسنل فرماندهی انتظامی شهرستان دماوند از ندامتگاه دماوند

به گزارش روابط عمومی ندامتگاه دماوند ، با عنایت به هماهنگی های بعمل آمده و در اجرای دستورالعمل سازمان زندانها مسئولین و پرسنل فرماندهی انتظامی شهرستان دماوند جهت آشنایی بیشتر با اقدامات وفعالیتهای ندامتگاه در امور نگهداری مجرمین ، برنامه های پیشگیرانه و آشنایی با حفاظت فیزیکی و ارتقاء امنیت زندان در موارد بحرانی، در معیت جمالیان رییس ندامتگاه دماوند از محوطه این مرکز بازدید میدانی نمودند . در ابتدای این بازدید در نشستی که در محل دفتر رییس ندامتگاه برگزار گردیدراهکارهای ارتقاء امنیت زندان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
جمالیان رییس ندامتگاه دماوند ضمن خوش آمد گویی به عوامل انتظامی حاضر در جلسه افزود : با تشکیل اینگونه جلسات و بازدید ها واجرای دقیق و کار آمد آن، هماهنگی هرچه بیشتر عوامل انتظامی، امنیتی و امدادی شهرستان بوجود می آید
جمالیان همچنین توضیحاتی را در ارتباط با بر نامه های اجراء شده در زندانها از جمله آموزش ، اشتغال ، فرهنگی ، امنیتی و سیاستهای امنیتی و انتظامی و کار در زندان را برای بازدید کنندگان بیان نمود.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*