بازدید نمایندگان فنی وعمرانی سازمان زندانها از پروژه های اردوگاه فشافویه

نمایندگان دفترفنی وعمرانی به همراه مجری طرح های سازمان زندانهای کشوراز پروژه های سه گانه در حال احداث اردوگاه فشافویه بازدید و ازنزدیک در جریان روند انجام امور قرارگرفتند.
مدیر اردوگاه بیان کرد: اجرای طرح ها مطلوب بوده و پیشرفت فیزیکی تمامی پروژه ها مطابق با برنامه زمان بندی ارائه شده از سوی پیمانکاران تحت نظارت و کنترل است.
نمایندگان پس از بازدید ازپروژه ها و تشریح روند اجرا، پیشرفت قابل توجه و صرفه جویی اعتبارات و مبالغ هزینه شده در این طرح ها جزء اقدامات خوب و ارزنده می باشد.
اسکندری در ادامه گفت : برابر قرارداد فیمابین کارفرما و پیمانکاران پروژه ها با نظارت نماینده دفترفنی مهندسی اردوگاه صورت می گیرد و تمامی مراحل اجراء پروژه بصورت گزارشات به صورت دوره ای به اداره کل زندانهای استان تهران ارسال می شود.
نمایندگان اظهار امیدواری کردند پروژه ها ی فوق در مدت زمان باقی مانده به اتمام برسد و توسط اردوگاه بهره برداری شود.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*