برگزاري کارگاه بازآموزی پیشگیري از خودکشی برای مددکاران اجتماعی زندانهای استان

یک دوره کارگاه بازآموزی (work shop)مهارتهاي اساسی زندگي و پیشگیري از خودکشی با هدف آموزش مددکاران اجتماعي در اندرزگاهها و سالن هاي ملاقات  به مددجویان زندانها و ندامتگاههای استان تهران در مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعداز خروج برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعداز خروج استان تهران  همزمان با هفته قوه قضاییه و باعنایت به دستورات ریاست سازمان در خصوص اجراي آموزش مهارتهاي اساسی زندگي و پیشگیري از خودکشی و نیز  خط مشی مددکاری زندانها در سال ۱۳۹۷ ترسیمی توسط اداره کل اقدامات تامینی سازمان ،  یک دوره کارگاه) work shop)بازآموزی مهارتهاي اساسی زندگي و پیشگیري از خودکشی با هدف آموزش مهارتهای زندگي توسط مددکاران اجتماعي در اندرزگاهها و سالن هاي ملاقات  به خانواده ها و مددجویان  در زندانها و ندامتگاههای استان تهران طراحي و برگزار شد.

این طرح یکي از فاز هاي طرح اجتماعی کردن فعالیتهاي مددکاران در داخل زندانها و ندامتگاههاي استان است که روش آموزش آن به مددجويان بصورت کارگاهی و ایفاي نقش یا (رول پلینگ) اجرا می شود. این کارگاه  به مدت یک هفته از دوم تیر  لغایت ششم تیر ۱۳۹۷براي  ۹۱ نفر از  مددکاران اجتماعی در مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعداز خروج استان تهران برگزار گردید. مقرر است این دوره آموزشی توسط مددکاران اجتماعی زندانها و ندامتگاههای استان از روز شنبه مورخ نهم تیر سال جاري اجرایی شود.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*