تجهیز اندرزگاه های اردوگاه فشافویه به وسایل ورزشی – پارکی با پیگیریهای مدیر کل زندانهای استان

به گزارش روابط عمومی اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی فشافویه ، با پیگیری های مصطفی محبی مدیر کل زندان های استان و تعامل با سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران اندرزگاه های این مرکز به وسایل ورزشی پارکی تجهیز شد.

محسن شمس زارع مدیر اردوگاه با تایید این خبر گفت: با توجه به حضور محکومین دارای اعتیاد به انواع مواد مخدر و نیز معتادین متجاهر ، ایجاد و تجهیز اندرزگاه ها به وسایل ورزشی پارکی از موارد نیاز این مرکز می باشد.

مدیر اردوگاه فشافویه در خصوص تاثیرات ورزش نیز افزود: توجه به مقوله ورزش و نیاز به فعالیت بدنی به عنوان راهکار اصلی در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها است.تحرک و تمرینات بدنی ، جز بسیار با ارزش از ورزش است که باعث پیشگیری از بسیاری بیماری ها و در نتیجه باعث کاهش استرس ، افزایش شادی و اعتماد به نفس و در نهایت مهمترین مقوله کنترل اعتیاد می گردد.