تشکیل کارگروه های مشورتی در مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ


به گزارش روابط عمومی مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ به منظور تشکیل کمیته ها و کارگروه های مشورتی جهت استماع نظریه کارشناسی کلیه همکاران در رده های مختلف خصوصا کارکنان مراقب، پاسیاران و سایر کارکنان و دقت نظر در خصوص طرح مشکل آنان و رفع دغدغه های موجود، جلسه های سرپرست مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ با کارکنان و مراقبین شیفت های مختلف، پاسیاران و سربازان در نوبتهای جداگانه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه ولیپور سرپرست مجتمع برنامه های اجرایی خود را که بر اساس آسیب شناسی و واقعیات موجود تدوین شده بود را اعلام نمود و اظهار داشت: این برنامه ها در راستای سیاست های کلان اصلاحی سازمان زندانها و اداره کل و به منظور بهبود و ارتقاء وضعیت فعلی و در چارچوب قوانین جاری می باشد و عملی نمودن برنامه های موجود نیازمند فعالیت و تلاش دو چندان کلیه همکاران و مخصوصا مراقبین و پاسیاران که به صورت مستقیم با زندانیان در تماس هستند می باشد.
ولیپور در ادامه با تشریح روند اقدامات و فعالیت ها انجام گرفته بر اساس شرح وظایف سازمانی، مراقبین اندرزگاه ها را به بهبود کیفیت فعالیت های انجام گرفته و حرکت در مسیر برنامه های تدوین شده جدید توصیه نمود و فراموش شدن امور بنیادی کار و دچار روزمرگی شدن را از مهمترین آفتها در محیط کار و سیستم زندانبانی عنوان نمود.
سرپرست مجتمع به منظور ارائه راهکارهای مناسب و اصلاح برخی از امور از تشکیل کارگروه های مشورتی در زندان خبر داد و گفت: این کارگروه به منظور استماع نظریه کارشناسی کلیه همکاران در رده های مختلف در خصوص طرح مشکل آنان و رفع دغدغه های موجود تشکیل شده و بنا دارد با همکاری و تشریک مساعی در امور، مشکلات موجود را به حداقل برساند.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*