حضور دادیاران اجرای احکام شعبات ۳و۸و۱۲ ناحیه ۲۰ دادسرای انقلاب تهران

dscf4778به گزارش واحد روابط عمومی اردوگاه فشافویه با حضور دادیاران اجرای احکام شعبات۳و ۸ و ۱۲ دادسرای عمومی انقلاب تهران در اردوگاه پرونده مددجویان این مراکز مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید که با حضور مختارنیا دادیار اجرای احکام شعبه ۸ و خانم ذولقدر دادیار اجرای احکام شعبه ۱۲ و همچنین رضانژاد دادیار اجرای احکام  شعبه ۳ به میزبانی رحمانی معاون قضایی اردوگاه فشافویه انجام شد ضمن حضور در اندرزگاه های اردوگاه از نزدیک به مطالعه و بررسی پرونده ۱۲۰ نفر از مددجویان این شعبات پرداختند. تعلیق ، آزادی مشروط و مرخصی منجربه آزادی از عموم درخواست مددجویان در این بازدید می باشد که در نهایت پرونده مددجویان پس از بررسی بیشتر و تصمیم گیری نهایی به شعبات مورد نظر ارجاع می گردد.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*