حضور ۴۱ مددجوی ندامتگاه ورامین در آزمون پایان دورۀ مهارت های فنی و حرفه ای

m4به گزارش روابط عمومی ندامتگاه ورامین، تعداد ۴۱ نفر از مددجویان مددجویان این مرکز پس از سپری شدن دورۀ آموزشی مهارت های فنی و حرفه ای، در آزمون برگزار شده از سوی ادارۀ فنی و حرفه ای شرکت کردند. این آزمون در رشتۀ جوشکاری برق درجۀ ۲ برگزار گردید.
خدایاری مدیر ندامتگاه ورامین در حاشیۀ این خبر افزود: از آنجا که آموزش های فنی و حرفه ای زمینه ساز اشتغال مولد و پویاست و اشتغال از عناصر اصلی در کاهش بزه و تخلف زندانیان در زندان و جامعه می باشد و به عنوان یک عامل بازدارندۀ بسیار مهم و مؤثر در زمینۀ جلوگیری از ارتکاب رفتارهای پر خطر به حساب می آید؛ امید است که با ارائۀ این قبیل آموزش های استاندارد و اعطای گواهینامه های معتبر، بتوانیم بستر باز اجتماعی شدن و بازگشت سعادتمندانۀ زندانیان به جامعه را فراهم آوریم.
خاطر نشان می گردد در صورت کسب حد نصاب مربوط، گواهینامۀ مهارت فنی و حرفه ای از سوی ادارۀ مذکور برای مددجویان صادر خواهد شد.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*