درخشش مددجویان بازداشتگاه اوین در مسابقات قرآنی

مددجویان بازداشتگاه اوین رتبه های اول  مسابقات قرآن در رشته های  حفظ کل ، قرائت قرآن کریم ، دعاخوانی و اذان را کسب کردند.

به گزارش روابط عمومی بازداشتگاه اوین ، در این مسابقات که در رشته های اذان ، دعاخوانی ، حفظ قرآن ، مفاهیم و قرائت  بین مددجویان زندانهای استان تهران به میزبانی بازداشتگاه اوین و با حضور مسئولین فرهنگی و دارالقران زندانهای استان تهران برگزار شد ، مددجویان بازداشتگاه اوین در رشته های قرائت قرآن کریم ، اذان ، دعاخوانی ، مفاهیم ، حفظ کل و حفظ پنج جزء مقام اول و در مجموع رتبه اول مسابقات  را کسب نمودند . همچنین مددجویان زندان قزلحصار در رشته های حفظ ده ، پانزده و بیست جزء قرآن حائز رتبه اول گردیدند .  نفرات اول این مسابقات به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*