سیدحشمت اله حیات الغیب: ارزیابی عملکرد مدیران زندانهای استان تهران بر اساس گزارش کارگروه سلامت، اصلاح و تربیت خواهد بود

با هدف ارتقای امنیت، اقدامات فرهنگی و تربیتی و نیز بازسازی و بهسازی تمام فضاهای بازداشتگاه اوین، اعضای گروه سلامت، اصلاح و تربیت طی دو روز، در قالب تیم های مختلف این مرکز را بررسی نمودند و ارزیابی پایان سال عملکرد مدیران زندانهای استان بر اساس گزارش کارگروه سلامت، اصلاح و تربیت خواهد بود.

مدیر کل زندانهای استان تهران در جلسه کارگروه سلامت، اصلاح و تربیت اداره کل که با هدف ارتقای امنیت، اقدامات فرهنگی و تربیتی و نیز بازسازی و بهسازی تمام فضاهای بازداشتگاه اوین برگزار شده بود، ضمن تأکید بر ضرورت ارتقای امنیت و اقدامات تربیتی جهت مدجویان گفت: احساس آرامش خاطر، ارتقای روحیه نشاط و و حس امنیت، یکي از نيازهاي مددجویان و مهم ترين شاخص کيفيت و زیبایی بصری است.

سیدحشمت اله حیات الغیب ادامه داد: ارزیابی عملکرد مدیران زندانهای استان تهران، بر اساس عمل به مصوبات کارگروه سلامت، اصلاح و تربیت و گزارش اعضای این گروه خواهد بود.

حیات الغیب افزود: خوشبختانه بازداشتگاه اوین طی چند ماه اخیری که روند بازسازی زندانها آغاز شده، گام های بلندی برداشته است. آسایشگاه سربازان وظیفه و قرنطینه ها به عنوان اولین قسمت نگهداری زندانیان جدیدالورود در تمام زندانها، اولین بخش هایی بود که بازسازی گردیده و بسیاری نیز به بهره برداری رسیده اند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: دومین فضای مورد اهمیت در زندانها، سالن های ملاقات است که کار بازسازی و بهسازی آنها، به طور همزمان آغاز شده و مراحل پایانی را سپری می کند. در این میان، بازداشتگاه اوین به عنوان محلی که اغلب زندانیان آن متهم بوده، ممکن است مدت کوتاهی در آن سپری کنند و با اثبات اتهام به زندانهای دیگر منتقل شده، یا رفع تکلیف گردیده و آزاد شوند، بیشتر برای اداره کل زندانهای استان تهران اهمیت دارد.

او در پایان گفت: هرگونه توجه به امر زیباسازی و ارتقای روحیه مددجویان، درصد بازگشت آنان را به چرخه جرم و زندان کاهش می دهد و با تخصیص اعتبارات لازم، روند بازسازی این مرکز آغاز شده و تا پایان سال جاری، چهره جدید زندانبانی اسلامی را در این مرکز نیز شاهد خواهیم بود.

بنا به این خبر، در جلسه فوق، معاون سلامت، اصلاح و تربیت نیز با اشاره به ضرورت انجام مصوبات این کارگروه در فرصتهای اعلام شده گفت: زیباسازی و بهسازی تمام مراکز در رأس برنامه های اداره کل قرار دارد که طی ماههای اخیر با سرعت آغاز شده و ارزیابی عملکرد رؤسا و مدیران زندانها و مراکز تابعه نیز اجرای فوری مصوبات کارگروه خواهد بود.

علی اسمعیلی افزود: کارگروه سلامت، اصلاح و تربیت با تدبیر مدیرکل زندانهای استان تهران ضمن تمرکز بر بحث بهسازی اماکن و گسترش امنیت به صورت کارشناسی، طی دو روز تمام قسمتهای هر کدام از زندانها را بررسی نموده و سپس با تشکیل جلسه و حضور مدیر آن مجموعه، فرصتی تعیین می گردد تا مشکلات مطرح شده توسط کارگروه، حل و فصل شود.

همچنین در این جلسه علی رستمی معاون اداری مالی، منصوری معاون قضایی، ضیایی مدیر بازداشتگاه اوین و روسا و مسئولان بخشهای مختلف اداره کل نیز حضور داشتند که گزارش نهایی بازدید دو روزه، ارائه گردید و مصوبات آن به تصویب مدیرکل و اعضای کارگروه رسید.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*