شش دوره آموزشی فنی و حرفه ای در بازداشتگاه اوین برگزار می شود

دوره های آموزشی فنی و حرفه ای از قبیل مکانیک خودرو ، کاربری رایانه ، معرق، منبت، ساخت مصنوعات چرمی و آرایشگری در بازداشتگاه اوین در حال برگزاری است.

مدیر بازداشتگاه اوین ضمن حضور در اداره اشتغال و حرفه آموزی با تاکید بر اجرای طرح های آموزشی و حرفه آموزی ، کیفیت برگزاری دوره های مختلف فنی و حرفه ای را در این بازداشتگاه مثبت ارزیابی نموده، گفت: دوره های مختلف آموزش فنی و حرفه ای به عنوان یکی از طرح های بازپروری و ایجاد زمینه اشتغال بعد از آزادی مددجویان از اهیمت زیادی برخوردار است.

ضیایی افزود:برگزاری دوره آموزشی مکانیک خودرو ، کاربری رایانه ، معرق، منبت، ساخت مصنوعات چرمی و آرایشگری از جمله این برنامه هاست که هدف آن ارتقاء سطح خودباوری و اشتغال زندانیان پس از آزادی است . با توجه به اینکه علت بروز بسیاری از جرائم و به تبع آن افزایش جمعیت کیفری زمینه اقتصادی دارد و اشتغال به صورت بسیار موثر نقش بازدارنده در ارتکاب جرم و افزایش و جمعیت کیفری دارد لذا طرح های اشتغال و حرفه آموزی در رسیدن به اهداف عالی سازمانی نقش پررنگی دارد .

وی گفت در نظام مقدس اسلامی تاکید بر خدمت رسانی مسئولین به محرومان است و با امکانات موجود میتوان با ارتقای کیفیت آموزش، در مسیر خدمت رسانی حرکت کرد .

این خبر می افزاید: مددجویان پس از پایان هر دوره آموزشی، گواهینامه معتبر از سوی سازمان فنی وحرفه ای بدون درج کلمه زندان دریافت می نمایند تا پس از آزادی، به راحتی وارد بازار کار و اشتغال شوند.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*