فرمانده یگان حفاظت سازمان زندان ها از مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ سردار ایزد خواه پیما، فرمانده یگان حفاظت سازمان زندان ها وهیات همراه از یگان حفاظت مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ بازدید نمودند.
در این بازدید که در معیت سرهنگ ملاعلیزاده، فرمانده یگان اداره کل زندانهای استان و مسئولین مجتمع برگزار شد فرمانده یگان حفاظت سازمان زندان ها با حضور در آسایشگاه پرسنل وظیفه و دیدار چهره به چهره با سربازان توجه به اقدامات فرهنگی سربازان وظیفه را از مهمترین عوامل موفقیت در مباحث تامینی و تربیتی در زندانها عنوان نمود و افزود: اگر به مباحث فرهنگی و تربیتی سربازان وظیفه توجه ویژه ای شود و سربازان آموزش های لازم را در این حوزه دریافت کنند موجب پیشگیری از گرایش این قشر جوان به آسیب های اجتماعی شده و تاثیر مستقیمی را در مباحث کاهش آسیب در زندان خواهد داشت.
سردار ایزد خواه پیما با اشاره به مطلوب بودن برنامه های فرهنگی و قرآنی انجام شده در مجتمع گفت: طی بازدید های اخیر شاهد رشد کمی و کیفی اقدامات فرهنگی در سطح مجتمع هستیم و جلسه های آموزشی ویژه سربازان وظیفه به صورت مستمر در یگان حفاظت مجتمع برگزار شده از این رو مجتمع در توجه به سربازان و برنامه های مختلف فرهنگی و مباحث قرآنی در سطح زندانهای استان بی نظیر بوده است.
فرمانده یگان حفاظت سازمان زندان ها در ادامه بازدید از آسایشگاه های سربازان ضمن تشکر از تجهیز آسایشگاه و توجه به اسکان پرسنل وظیفه ، این امکانات را موجب ایجاد امنیت و آرامش روحی و روانی سربازان دانست.