مدیر ندامتگاه قزلحصار: آموزش اعتقادی مسیر اصلاح و تربیت مددجویان را هموار می کند

مدیر ندامتگاه قزلحصار در جمع مسئولین فرهنگی اندرزگاه ها ، ترویج و اشاعه کلاس های اعتقادی را ابزاری مناسب برای اصلاح و تربیت مددجویان عنوان نمود.

حمید محمدی گفت: هر مددجویی که به علت ارتکاب جرم‏ زندانی می شود به نحوی‏ از انحاء احساس سرخوردگی دارد و به لحاظ ذهنیت‏های منفی که در جامعه برای او بوجود آمده ، امید به‏ بازگشت مجدد در محیط اجتماع را در وجودش کاهش می دهد.

وی در ادامه افزود: همان فرد مجرمی که افعال مجرمانه انجام می دهد با برنامه‏های‏ فرهنگی  می تواند حین تحمل حبس در زندان خودسازی کند و برای ورود به‏ زندگی مجدد از نظر روحی و روانی‏ آمادگی پیدا می ‏نماید. لذا اقدامات فرهنگی می‏تواند برای مددجو به عنوان بهترین عامل بازدارنده و به واسطه ارتقاء مسائل اعتقادی به آینده امیدوارش کرد.

محمدی با تأکید به مسئولین فرهنگی و کارآفرینی گفت: مددجویان را با کلاسهای اعتقادی ، مذهبی ، قرآنی ، فنی حرفه ای مأنوس کنید تا با احیاء یک مددجو باقیات و الصالحاتی برای خود فراهم کنید.

شایان ذکر است اداره فرهنگی تربیتی در بخش های قرآنی ، ورزشی ، اعتقادی ، حرفه آموزی و آموزشی در انجام رسالت خطیر سازمان زندانها بر عهده دارد.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*