معاون سلامت اداره کل زندانهای استان: جذب مربی از سازمان فنی و حرفه ای جهت آموزش مددجویان ضروری است


به گزارش روابط عمومی مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ اولین جلسه کارگروه اشتغال و حرفه آموزی مجتمع در سال ۹۷ با حضور رشیدی، معاون سلامت اصلاح و تربیت اداره کل زندانهای استان، فرزادی سرپرست مجتمع و جمعی از مسئولین در سالن جلسات ساختمان اداری مجتمع برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه رشیدی ضمن تقدیر از فعالیت های انجام گرفته در مجتمع گفت: در راستای مباحث اشتغال و حرفه آموزی مددجویان در مجتمع اقدامات خوبی انجام گرفته است و شاهد تحولات مثبت در این زمینه هستیم ولی با ایده آل های مورد نظر فاصله داریم که برای دستیابی به این هدف اقدامات و تلاش مضاعف را در سطح مجتمع می طلبد به طوری که با استفاده حداکثری از زیر ساخت های موجود بتوان به بهره وری دست یافت.
معاون سلامت اصلاح و تربیت اداره کل زندانهای استان مهمترین عامل و راهکار رشد کمی و کیفی اشتغال و حرفه آموزی در مجتمع را جذب مربی عنوان داشت و افزود: در این زمینه رایزنی و هماهنگی های لازم با اداره کل فنی و حرفه ای استان جهت اعزام مربی به مجتمع انجام گرفته است.
فرزادی سرپرست مجتمع در ادامه با اشاره به ظرفیت های مجتمع، از آمادگی مجتمع جهت مهیا نمودن کارگاه هایی جهت آموزش مددجویان در رشته های مختلف خبر داد.