مناقصه عمومی تاسیسات اردوگاه فشافویه

اداره کل زندانهای استان تهران در نظر دارد امور مربوطه به نگهداری و راهبری تاسیسات اردوگاه فشافویه را با مشخصات زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

۱- نگهداری و راهبری موتورخانه های اصلی ، منافع آب تلمبه خانه ها ، پستهای برق ، لایروبی شبکه انتقال فاضلاب از خروجی بندها تا تصفیه خانه ، سرمایش و گرمایش بندها ، دیزل ژنراتورهای برق ،شبکه انتقال آب و فاضلاب

۲- برآورد اجرای کار برابر است با برآورد ۵۰۸/۸۶۰/۰۰۰ ریال

۳- شامل بکارگیری نیروهای فنی و تاسیساتی ماهر و نیمه ماهر

۴- مدت اجرای عملیات ۱۱ ماه می باشد

۵ – تضمین شرکت در مناقصه ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بصورت ضمانت نامهبانکی و یا واریز نقدی به حساب سپرده اداره کل زندانهای استان تهران و یا واریز به حساب ۲۱۷۱۳۱۱۲۲۲۰۰۰سپرده های عمرانی بانک ملی شعبه دارایی استان تهران به نفع اداره کل زندانهای استان تهران

لذا از کلیه شرکت های توانمند که دارای رتبه حداقل ۵ تاسیسات می باشند و گواهینامه آنان تا پایان مدت قرداد معتبر می باشد دعوت می گردد از تاریخ ۹۵/۱۲/۱۸ لغایت ۹۵/۱۲/۲۳ جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت تجارت الکترونیکی دولت به نشانی www. setadiran.ir مراجعه نمایند بدیهی است این آگهی هیچ گونه تعهدی را برای اداره کل زندانهای استان تهران ایجاد نمی نماید .

لازم به ذکر است اطلاعات مناقصه فوق در پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mprog.ir مراجعه نمایند.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*