نشانی جدید مرکز مراقبت بعد از خروج زندانیان استان تهران

به منظور سهولت در دسترسی مددجویان آزاد شده و خانواده های تحت پوشش به خدمات حمایت و مشاوره ای، ساختمانی اداری مرکز مراقبت بعد از خروج از خلیج فارس(منطقه ۱۸ شهرداری) به شهرزیبا (منطقه ۵ شهرداری) انتقال یافت.

مرکز امور خدمات اجتماعی مراقبت بعد از خروج موسسه ای حمایتی است که تحت نظر اداره کل زندانهای استان با هدف بازتوانی اجتماعی، پیشگیری از وقوع مجدد جرایم و بازگشت سعاتمندانه مددجویان به زندگی سالم اجتماعی، نظارت بر عملکرد واحدهای مددکاری زندانها و انجمن های استان به عنوان پلی میان زندان و جامعه ایفای نقش می نماید.

این مرکز با بهره گیری از ظرفیت کارشناسان مددکاری، روانشناسی، حمایتی و ارائه خدمات درمانی، ضمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی مجدد، بسترهای جامعه را برای پذیرش خانوادگی و اجتماعی مددجویان مهیا می کند. ارائه مطلوب این خدمات و برنامه ها، مستلزم فراهم کردن فضایی مناسب و تسهیل در دسترسی خانواده و مددجویان آزاد شده به آن است، بنابراین مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج به نشانی زیر منتقل شد.

نشانی جدید مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندانیان استان تهران:

انتهای بلوار آیت اله کاشانی- شهرزیبا- جنب کانون اصلاح و تربیت- مرکز مراقبت بعد از خروج زندانیان استان تهران

۴۴۳۳۰۰۰۶ و ۴۴۳۳۰۰۰۷

۴۴۳۱۲۱۳۲-۳۶

دورنگار    ۴۴۳۱۱۷۷۷

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*