کارگروه سلامت،اصلاح وتربیت ندامتگاه تهران بزرگ راموردارزیابی قرارداد

سیدحشمت اله حیات الغیب در جلسه کارگروه سلامت، اصلاح و تربیت اداره کل زندانهای استان تهران که به منظور بررسی وضعیت ندامتگاه تهران بزرگ تشکیل شده بود، گفت: فضاهای فیزیکی و ویژگی های انسانی رفتارهای خاص خود را شکل می دهد، اما نکته قابل تامل و مثبت آن است که می توان با برنامه ریزی بر محیط پیرامونی، اثرات منفی آن را به مرور تحت کنترل درآورد.

جلسه کارگروه سلامت، اصلاح و تربیت اداره کل زندانهای استان تهران پس از سه روز بررسی میدانی توسط اعضاء و کارشناسان حوزه های مختلف تشکیل گردید و مصوبات آن به تأیید رئیس کارگروه رسید.

در این جلسه، مدیرکل زندانهای استان تهران، ضمن تأکید بر بازسازی و بهسازی تمام اماکن ندامتگاه تهران بزرگ تا پایان سال جاری گفت: زیباسازی و ساماندهی محیط زندانها با هدف ارتقای امنیت و ایجاد فضای شاداب برای زندانیان، کارکنان و سربازان وظیفه انجام می شود.

سیدحشمت اله حیات الغیب  ادامه داد: اگر به زیبایی و زیباسازی محیط زندان توجه ویژه صورت گیرد احتمال ارتکاب رفتارهای نابهنجار نیز کاهش می یابد و به طور کلی، یک محیط زیبا و آراسته، این تفکر را القاء میکند که بر این محیط نظارت مداوم وجود دارد و رفتار در این محیط تابع هنجارها و قواعد مشخصی است.

رئیس کارگروه سلامت، اصلاح و تربیت همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به جمعیت کیفری و وسعت فیزیکی این ندامتگاه، جهت رفاه حال زندانیان و رفع موانع لازم است تمام مصوبات این جلسه تا پایان اسفند اجرا گردیده، گزارش مصور آن توسط مدیر مجموعه ارائه شود.

وی افزود: فضاهای فیزیکی و ویژگی های انسانی رفتارهای خاص خود را شکل می دهد، اما نکته قابل تامل و مثبت آن است که می توان با برنامه ریزی بر محیط پیرامونی، اثرات منفی آن را به مرور تحت کنترل در آورد. در این زمینه تلاش بر این است ضمن بهسازی زندانها، برنامه های اصلاحی و تربیتی را به بهترین نحو اجرا نموده، گام موثری در جهت بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم برداریم.

وی بیان داشت: ضمن جدیت در اجرای طرح طبقه بندی زندانیان، لازم است ابتدا ضمن ارتقای امنیت، رفاه آنان نیز تأمین گردیده، هیچ زندانی غیر از دغدغه پرونده قضایی خود، مشکلی به دلیل فضای محل حبس نداشته باشد.

این خبر می افزاید: اعضای کارگروه سلامت، اصلاح و تربیت اداره کل زندانهای استان تهران طی سه روز بازدید و بررسی دقیق ندامتگاه تهران بزرگ، گزارش کامل مصوری تهیه نمودند که مدیرکل ضمن لازم الاجرا دانستن تمام مصوبات، دستور تخصیص اعتبار و بازسازی ندامتگاه در فوریتی تا پایان اسفند ماه را صادر کرده، مقرر شد مدیر ندامتگاه تهران بزرگ در مهلت تعیین گردیده، گزارشی از اجرای مصوبات را در جلسه ای که بدین منظور با شرکت اعضای کارگروه تشکیل می یابد، ارائه نماید.

 

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*