کوهپیمایی کارکنان زندانهای استان تهران در هفته تربیت بدنی

کارکنان زندانهای استان تهران در برنامه کوهپیمایی صعود به ارتفاعات اوین که به مناسبت هفته تربیت بدنی انجام شد، حضور یافتند.

مدیرکل زندانهای استان تهران در حاشیه هفته تربیت بدنی و کوهپیایی کارکنان گفت: با توجه به صعوبت کار زندانبانی، باید به ورزش به عنوان راهی برای ارتقای سلامت جسمی و مقابله با فشارها و استرسهای روزمره بیش از گذشته توجه نمود.

سیدحشمت اله حیات الغیب همچنین تأکید کرد: اگر چه با ورزش نمي توان تمامي ابعاد فرسـودگي شـغلي را در بـين كارمنـدان ادارات كاهش داد، ولي با توجه بـه اثراتت مثبتی كـه ورزش بـر رفع خـستگي و  فرسـودگي شـغلي دارد، به عنوان راهی بر پيشگيري از بیماری و كاهش هزينه هاي بهداشتي و درماني استفاده کرد.

بنا به این خبر، طی هفته تربیت بدنی، کارکنان اداره کل و زندانهای تابعه دو ساعت از وقت خود را به کوهپیمایی و صعود به ارتفاعات اوین اختصاص دادند. همچنین امکان استفاده از مجموعه استخر طی ایام غیر اداری برای آنان در طول سال وجود دارد.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*