۶۷۲ مددجوی قزلحصاری با مرخصی پایان حبس آزاد شدند

مدیرندامتگاه قزلحصارگفت: در اجرای طرح حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۷۲ مددجوی این ندامتگاه با اعطای مرخصی پایان حبس آزاد شدند.
علیرضا گرامی افزود: این طرح به پیشنهاد روسای اندرزگاهها و طرح در جلسات شورای طبقه بندی با موافقت قضات دوایر نظارتی شامل مددجویانی می شود که شرایط اعطای مرخصی پایان حبس را داشته باشند.
گرامی خاطرنشان کرد: مددکاران بعنوان نمایندگان قضایی در کنار روسای اندرزگاه در پیشگیری از آسیب های اجتماعی به واسطه پیگیری و حل مشکلات قضایی و بازپروری و اصلاح مجرمان مسئولیت قابل توجه و سهم موثری را برعهده دارند.
وی اظهار داشت: مددکاران با تلاش و فعالیت های گروهی ضمن حل مشکلات مددجویان در زندانها سلامت روانی و اجتماعی آنان را تأمین می کنند.
مدیر ندامتگاه قزلحصار گفت: کارشناسان مددکاری با حضور در جمع مددجویان ضمن روانکاوی و ایجاد ارتباط معنوی موجب تقویت امید در آنان از طریق طرح مسائل و مشکلاتشان می شوند.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*