مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه عمومی تاسیسات اردوگاه فشافویه

اداره کل زندانهای استان تهران در نظر دارد امور مربوطه به نگهداری و راهبری تاسیسات اردوگاه فشافویه را با مشخصات زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . ۱- نگهداری و راهبری موتورخانه های اصلی ، منافع آب تلمبه خانه ها ، پستهای برق ، لایروبی شبکه انتقال فاضلاب از خروجی بندها تا تصفیه خانه ...

ادامه مطلب »