شورای راهبری توسعه مدیریت

به واسطه ابلاغ سیاستهای عالی دولت در راستای توسعه و تحول کشور در شورای عالی اداری و اصلاحات اساسی انجام پذیرفته در آن ابلاغی ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخه ۹۳/۰۵/۰۹ به دستگاه های اجرائی و متعاقب آن دستور العمل اجرائی آن از سوی سازمان زندانهای کل کشور، کار گروه توسعه مدیریت اداره کل زندانهای تهران نیز از آغاز تیر ماه سال ۱۳۹۴ آغاز بکار نمود.
رسالت اصلی این کارگروه راهبردی نمودن ساز و کارهای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه های هشتگانه نقشه راه اصلاح نظام اداری ابلاغی رییس جمهور محترم میباشد.
انتظار از این تشکیلات این است که بواسطه مصوبات اصولی آن ، کلیه ساختارهای سنتی و نامتناسب با توسعه و تحول پایدار از روند کار زدوده شده، اهداف ترسیمی منطبق با سند توسعه و مقتضیات بومی و استانی آن باشد و در نهایت بتوان مجموعه اداری را در نظام زندانبانی تهران، به دستگاهی چابک، اثر گذار و دارای بهره وری اصولی مبدل ساخت.
اعضای این گارکروه مشتکل از :
آقای : امیر حسین درویش –معاون اداری و مالی -بعنوان رئیس کارگروه

آقای : علی مسگریان -عضو و نایب رئیس
آقای: علی چهارمحالی -عضو کارگروه
آقای: علی اسمعیلی –مسئول دفتر طرح و برنامه -عضو و دبیر کارگروه

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*