کمیته سرمایه انسانی سازمان

در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۳۴۷۲ مورخ ۹۳/۱۰/۰۷ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۵۶۰ مورخ ۹۳/۰۱/۲۰ شورای عالی اداری به منظور برنامه ریزی و سیاستگذاری در زمینه نیروی انسانی،طبق بندی مشاغل،انتصابات،آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان و تعالی سرمایه انسانی و استفاده بهینه از آنها این کمیته تشکیل گردیده است.

اعضای کمیته سرمایه انسانی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور عبارتند از :

۱- خسرو قهرمانی: معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان ها به عنوان رئیس کمیته

۲- ابوالفضل حجتی پور : معاون سلامت،اصلاح و تربیت سازمان زندان ها به عنوان عضو کمیته

۳- دکتر مرضیه فرنیا : مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان   زندان ها به عنوان عضو کمیته

۴- سعید زارع زاده : مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان به عنوان عضو کمیته

۵- سهراب سلیمانی: مدیر کل زندان های استان تهران به عنوان عضو کمیته

۶- حسن ضیاء آذری : مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری به عنوان عضو کمیته

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*