آرشیو نویسنده : ندامتگاه ورامین

توزیع سبزه های نوروزی در بین پرسنل و مددجویان ندامتگاه ورامین

به مناسبت قرارگرفتن در آستانۀ سال نو و بهار طبیعت، سبزه های نوروزی در بین پرسنل و مددجویان بند های مختلف ندامتگاه ورامین توزیع گردید. به گزارش روابط عمومی ندامتگاه ورامین، در آستانۀ نوروز و همراه با بهار طبیعت، طی یک اقدام فرهنگی، سبزه های نوروزی در بین پرسنل و مددجویان ندامتگاه ورامین توزیع شد. در حاشیۀ این خبر خدایاری ...

ادامه مطلب »

بازدید دادستان قرچک از ندامتگاه ورامین/آزادی ۲۰ نفر از مددجویان

در آستانۀ سال نو در پی حضور دادستان شهرستان قرچک به اتفاق معاون و تنی چند از قضات ناحیۀ قضایی مربوط در ندامتگاه ورامین، ۲۰ نفر از مددجویان آزاد و به آغوش گرم خانواده های خود بازگشتند. بنا به گزارش روابط عمومی ندامتگاه ورامین، در راستای ايجاد تعامل مناسب با محاكم قضائی و دادسراها و با رويكرد تغيير نگرش حبس ...

ادامه مطلب »

اعطاء ملاقات حضوری به ۱۰۰ نفر از مددجویان ندامتگاه ورامین در آستانۀ نوروز

به گزارش روابط عمومی ندامتگاه ورامین، در آستانۀ سال جدید، همچنین به منظور تجديد روحيۀ مددجويان و خانواده های آنان به تعدادی از مددجویان و خانواده های آنان، با هماهنگی های صورت گرفته ملاقات حضوری اعطاء گردید. مدیر ندامتگاه ورامین در حاشيۀ اين خبر گفت: اعطای ملاقات حضوری یکی از عوامل مهم در تجديد روحيۀ مددجويان است که موجبات آرامش ...

ادامه مطلب »

بازدید دادستان ورامین و رؤسای دادگستری های ورامین و شریف آباد از ندامتگاه ورامین

دادستان ورامین به همراه معاون، تعدادی از دادیاران و بازپرسان شعبات دادسرای عمومی و انقلاب، رؤسای دادگستری های ورامین و شریف آباد به اتفاق تنی چند از قضات حوزۀ قضایی مربوط، از ندامتگاه ورامین بازدید و بصورت چهره به چهره با مددجویان دیدار و به رفع مشکلات قضایی آنها پرداختند. بنا به گزارش روابط عمومی ندامتگاه ورامین، در راستای ايجاد ...

ادامه مطلب »

بازدید دادستان قرچک از ندامتگاه ورامین/ آزادی ۱۶ نفر از مددجویان

به گزارش روابط عمومی ندامتگاه ورامین  دادستان عمومی و انقلاب قرچک و مدیرندامتگاه  پیرامون مسایل و مشکلات پرونده های قضایی مددجویان آن حوزۀ قضایی تشکیل جلسه دادند. خدایاری  ضمن تشکر و قدردانی از همكاری و تعامل خوب و حضورمستمر مسئولین قضایی در ندامتگاه بر اثر بخشی مثبت این بازدیدها تاکید کرد .در ادامۀ جلسه حسینی دادستان شهرستان قرچک طی بررسی ...

ادامه مطلب »

در ندامتگاه ورامین صورت گرفت: ثبت رکورد۱۱۰۳۷ حرکت طناب زنی در ۹۰دقیقه

مدیر ندامتگاه ورامین در گفتگو با روابط عمومی با اشاره بر تأثیر ورزش در سلامت جسم و به تبع روان، آنرا از عوامل مهم در اصلاح و تربیت و سلامت زندانیان برشمرد. بنا بر گزارش روابط عمومی ندامتگاه ورامین، در پی رکورد زنی احدی از مددجویان در زمینۀ طناب زنی به تعداد ۱۱،۰۳۷ عدد به مناسبت سی و هفتمین سال ...

ادامه مطلب »

با حضور دادستان شهرستان پاکدشت ؛آزادی ۱۴ مددجو در ندامتگاه ورامین

به منظور اجرای سياست ها و برنامه های كاهش جمعيت كيفری و ايجاد تعامل مناسب با محاكم و دادسراها،علیشپور، دادستان پاکدشت در ندامتگاه ورامین حضور یافت و به درخواست های قضایی مددجویان حوزۀ قضایی مربوط رسیدگی کرد و طی آن آزادی ۱۴ زندانی رقم خورد.

ادامه مطلب »

بازدید مسئولین نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی پاکدشت از ندامتگاه ورامین

در راستای ايجاد تعاملات با دستگاه های اجرايی شهرستان پاکدشت، دادستان، شهردار، مدیر عامل انجمن حمایت، رییس آموزش و پرورش، رییس بهزیستی، رییس شورای اسلامی شهر و اعضای هیئت مدیرۀ انجمن حمایت زندانیان پاکدشت، از ندامتگاه ورامین بازديد نمودند . به گزارش روابط عمومی ندامتگاه ورامین، دادستان، شهردار، مدیر عامل انجمن حمایت، رییس آموزش و پرورش، رییس بهزیستی، رییس شورای ...

ادامه مطلب »

بازدید دادستان و مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان قرچک/آزادی ۱۶ مددجو

دادستان قرچک به همراه مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان از ندامتگاه ورامین بازدید و بصورت چهره به چهره با مددجویان حوزه قضایی مربوط دیدار و به رفع مشکلات قضایی آنها پرداخت. به گزارش روابط عمومی ندامتگاه ورامین، حسینی دادستان شهرستان قرچک به اتفاق طاهری مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان، ضمن حضور در این ندامتگاه بصورت چهره ...

ادامه مطلب »

آزادی ۶ مددجو در پی بازدید دادستان پیشوا از ندامتگاه ورامین

به منظور اجرای سياست ها و برنامه های كاهش جمعيت كيفری و ايجاد تعامل مناسب با محاكم و دادسراها،باغانی، دادستان پیشوا در ندامتگاه ورامین حضور یافت و به درخواست های قضایی مددجویان حوزۀ قضایی مربوط رسیدگی کرد و طی آن آزادی ۶ زندانی رقم خورد.

ادامه مطلب »